خودشناسی

 

بیشتر از بحران کم آبی جهان دچار بحران بیشعوریه

نه حتی بحران دروغگویی,

دنیا داره بیشعور میشه

/ 3 نظر / 32 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

corona

خيلي حال ميده هر دو تا رو بخونم... بخصوص اينکه جواب تفصيلي سئوالاي اينطرفو در اون طرف ميگيرم :) پ.ن. انقدر دلم برای خودت و يه عالمه راه رفتن و راه رفتن و حرف زدن و حرف زدن تنگ شده که نگو. فقط مترصد اون فرصتي م که ميدوني. پرواز ميکنم ميام هر جا که باشي، با امشی و مگس کش هم از دستم راحت نميشي که نميشی! [زبان]

زهره

درسته اينو دارم درون خودمم احساس ميكنم