هم پیاله

 

یه عمر با چادر مقنعه گشته و نماز و روزه خفن

حالا میگه اگه واقعا خدا به دلمون،ما رو ببره بهشت

ما که خودمونو کشتیم، تو سرما و گرما حجاب داشتیم با شما ها میریم بهشت؟!!!!

فک کن!!!!

اصلا هیچی براش مهم نبوده انگاری،تو همه مدتی که حجاب داشته،این موضوع

خوشحالش میکرده که اون دنیا پدر امثال منو در بیارن و این هر هر بخنده!!!

عقده دارن ملت

/ 1 نظر / 14 بازدید
سروش

باید بذاری تو توهمات خودشون بمونن[اوه]