پست های ارسال شده در آدر سال 1390

یادم تو را فراموش....ایکاش

  قلبی که وجود نداره، بی مصرفه این سینه.......این قفس..... استخوانهای خوش خیال...... جناق بِشکنیم؟ صدای خنده که برگشت.....!!! تو بُرده ایی! ......................................... بعضی چیزا به تلنگری میشکنن،انقد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید