ماهی تنگ بلور

هیچ مطلبی کپی نیست و نخواهد بود

:)

  به قول آقا ،سرور و سالارمون خدای واژه ها شاملو چه بی تابانه میخواهم ت ای دوری ت آزمون تلخ زنده به گوری
/ 12 نظر / 10 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
12 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
11 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
18 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
23 پست
بهمن 90
18 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
25 پست
آبان 90
14 پست
خدا_منش_ها
12 پست
مناسبتها
24 پست
رولت_گه
3 پست
آدمیزاد
8 پست
تناقضات
22 پست
شوک
1 پست
بازی
7 پست
وانیا
1 پست
دلشدگان
12 پست
چرتیات
11 پست
آرمانیان
8 پست
آه
15 پست
عشقولی
7 پست
علمولی
1 پست
نصایح
13 پست
خاطرات
2 پست
روز_شمار
1 پست